Přišel hledat ztracené

Ježíš za svého života chodil za všemi lidmi, především za těmi, kteří si uvědomovali své viny. Přišel za těmi, kteří byli ztraceni a vzdáleni od Boha. Ježíš jim nabídl milost a znovu je přivedl k Bohu.