Své srdce rozezpívej

Na prahu adventu nahlížíme, k čemu vlastně směřujeme. A vidíme vše jakoby v zrcadle, jen v hádance. Zpíváme už i cestou, a to nám pomáhá překonávat nejednu přítomnou tíseň.