Hospodine jsi má skrýš.

 Myslíme si, že máme pokoj, když naše situace není obtížná a stresující. Ježíš nám říká, že pokoj, který nám zanechává, není stejný, jako nabízí svět. V čem se liší pokoj Kristův a pokoj světa? Pokoj, který Ježíš dává, není v tom, že bychom se vyhnuli těžkostem, ale v tom, že prožíváme přítomnosti Boží v našich životech. Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť by se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.  (Ž.46:2-3)

www.ksop.cz/zive