Bůh prolomil své mlčení

Budeme společně přemýšlet nad tím, jak Bůh po delší odmlce promlouvá ke svému lidu skrze proroctví k Zachariášovi. Bůh pamatuje na svá zaslíbení a ohlašuje narození Jana křtitele - toho, který připraví cestu Mesiáši.