V Kristu je pravý odpočinek

Budeme společně pokračovat v četbě Lukášova evangelia a na začátku 6. kapitoly uvidíme Ježíšův postoj k šabatu jako dni odpočinku. Ježíš připomíná skutečný význam sobotního dne a ukazuje, že ON je tím pravým odpočinkem. Tímto sobotní den osvobozuje z pout člověkem vymyšlených restrikcí, omezení a prázdných obětí.