Morální bludiště

Jsem z toho „na hlavu“. Vadí snad Ježíši, že jsem solidně zaopatřený, oblíbený a jsem happy? Milovat své nepřátele? Půjčovat a nechtít zpátky ? Nechat se okrádat? To je na mě trochu moc. Je Ježíšovou kázání v Lk 6,17 – 49 opravdu tak příkré? Pojďte se s námi zamyslet tuto neděli na www.ksop.cz/zive