Výjimečná víra

Srdečně vás zveme k našemu čtení z Lukášova evangelia 7:1-10. Ježíš uzdravoval na dalších místech. V Kafarnaum uzdravil sluhu římského setníka. Ježíš viděl u něho velikou víru. Každý z nás něčemu věří. Někdo může spoléhat na svou vlastní dobrotu. Římský setník, pohan, kterému záleželo na jeho otroku, svou víru upnul ke Kristu. Pojďte s námi přemýšlet o své víře - www.ksop.cz/zive