Dva dlužníci před Bohem

Zatímco je Ježíš v domě farizejce Šimona, přichází do domu jedna hříšnice, která v Ježíše uvěřila. Farizejci jsou pohoršeni touto hříšnicí a proto Ježíš Šimonovi v podobeství připomíná, že před Bohem je každý člověk vinen a že odpuštění je pouze v Kristu.