Lidská reakce na Boží slovo

Zveme vás k dalšímu čtení z Lukášova evangelia 8:1-21  Ježíš popisuje v podobenství čtyři druhy přijetí Božího slova. Do jaké skupiny patříš?